Ellen Martin i 14 innych kobiet, którym udało się głosować zgodnie z prawem w Illinois w 1891 r., Mimo że prawo stanu Illinois nie zezwalało kobietom na głosowanie

Ellen Martin i 14 innych kobiet, którym udało się głosować zgodnie z prawem w Illinois w 1891 r., Mimo że prawo stanu Illinois nie zezwalało kobietom na głosowanie
Ellen Martin i 14 innych kobiet, którym udało się głosować zgodnie z prawem w Illinois w 1891 r., Mimo że prawo stanu Illinois nie zezwalało kobietom na głosowanie

Sherilyn Boyd | Redaktor | E-mail

Anonim
W 1891 roku Ellen Martin była pierwszą kobietą, która mogła głosować w Lombard w stanie Illinois. Zauważyła, że Karta Lombardzka o tym, kto może głosować, nie wspomina o płci. Karta ta zastąpiła prawo stanu Illinois, a zatem została prawnie dopuszczona do głosowania. Ona i 14 innych kobiet głosowało w wyborach w 1891 roku, zanim karta została natychmiast zmieniona.
W 1891 roku Ellen Martin była pierwszą kobietą, która mogła głosować w Lombard w stanie Illinois. Zauważyła, że Karta Lombardzka o tym, kto może głosować, nie wspomina o płci. Karta ta zastąpiła prawo stanu Illinois, a zatem została prawnie dopuszczona do głosowania. Ona i 14 innych kobiet głosowało w wyborach w 1891 roku, zanim karta została natychmiast zmieniona.

Odniesienie

Popularny temat.